+31 (0)88 2521 000 | Email: info(at)select4jobs.nl

Voorwaarden

Hieronder tref je onze privacy-verklaring en website disclaimer aan

Beveiliging Website

Select4Jobs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om hier aan bij te dragen, maakt deze website gebruik van een SSL Certificaat die door Comodo is afgegeven om online transacties van klanten te beveiligen. Daarom zie je in de browser “https://” aan het begin van de url staan. Het feit dat Select4jobs.nl dit certificaat heeft, betekent voor jou:

  • Dat alle data, die door jouw wordt verzonden naar deze website middels een https verbinding, veilig wordt versleuteld met de sterkst beschikbare algoritmes;
  • Dat het SSL certificaat, dat door deze website wordt gebruikt, een garantie draagt van 10.000 US Dollar om aankopen van klanten te beschermen;
  • Dat Select4Jobs, door te kiezen voor Comodo SSL, hiermee laat zien dat de online veiligheid van bezoekers en klanten tot haar hoogste prioriteiten behoort.

Klik hiernaast op het logo voor de exacte veiligheidsgarantie van Comodo.

Positive SSL

Privacy-verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Select4Jobs verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-IP-adres
-Internetbrowser en apparaat type

Als jij je inschrijft als kandidaat/werkzoekende of solliciteert op vacature, dan worden naast jouw persoonsgegevens ook jouw CV in onze database opgenomen. Jouw gegevens vormen dan een kandidaat-dossier, welke wij gebruiken in het werving- en selectieproces. Daarnaast zijn wij in staat om je te informeren over vacatures, diensten, nieuws en ontwikkelingen. Als je niet meer in ons bestand ingeschreven wilt staan, mail ons dan en wij zullen jouw gegevens verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Select4Jobs verwerkt pasfoto’s van kandidaten en daardoor verwerken we volgens de wet de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras

Waarom we gegevens nodig hebben
Select4Jobs verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om diensten te leveren, zoals bemiddeling naar werk, coaching, en dergelijke

Hoe lang we gegevens bewaren
Select4Jobs zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze standaard bewaartermijnen zijn: 8 jaar. Voordat deze termijn verloopt nemen wij contact met je op en vragen wij of je nog langer ingeschreven wilt blijven. Als wij geen toestemming voor verlenging van jou krijgen of je reageert niet, dan zullen sowieso jouw gegevens worden verwijderd. Eerdere verwijdering van jouw gegevens is mogelijk door hiervoor een verzoek in te dienen. Ingeschreven kandidaten zullen jaarlijks worden benaderd (primair per email of per telefoon) of men nog ingeschreven wil blijven in ons kandidatenbestand. Als wij geen reactie ontvangen, zullen de gegevens van betreffende kandidaat uit ons bestand worden verwijderd, behalve als betreffende kandidaat op dat moment in een bemiddelingsprocedure zit via Select4Jobs.

Delen met anderen
Select4Jobs deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Select4Jobs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Select4Jobs jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek
Select4Jobs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Select4Jobs gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info(at)select4jobs.nl. Je kun ook zelf jouw gegevens inzien en corrigeren door in jouw account in te loggen. Voor het verwijderen van jouw gegevens dien je altijd een verzoek in te dienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Select4Jobs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Select4Jobs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info(at)select4jobs.nl.

Laatste wijziging: 25-11-2016

Disclaimer

Disclaimer voor www.Select4Jobs.nl
Select4Jobs (Kamer van Koophandel: ), hierna te noemen Select4Jobs, verleent u hierbij toegang tot www.Select4Jobs.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Select4Jobs behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Select4Jobs spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Select4Jobs.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Select4Jobs oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Select4Jobs nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Select4Jobs en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Select4Jobs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Laatste wijziging: 21-05-2016.

Aarzel niet

Stuur ons gerust een bericht en je ontvangt een reactie van ons, zo spoedig als mogelijk is.

Pin It on Pinterest

Share This